උපාධිධාරී ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්ගේ එකතුව 

Find/Channel SLAMC Registered Ayurveda Doctors Easily

Locations

නොමිලේ ආයුර්වේද නිශ්පාදන,යෝගා පන්ති,කවුන්සලින්,ජ්යෝතිශවේදීන් ,චීනකටු ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන,ස්පා.ෆාමසි, ආදී බොහෝ දේ සම්බන්ධ දැන්වීම්ද මෙම වෙබ්අඩවියේ පළකිරීමට හැක. *දැන්වීමක් පළකරන්න පළමුව Computer එකෙන් පැමිණෙනවනම් Submit Ad ක්ලික් කිරීමෙනුත් , ඔබ Mobile Phone එකෙන් පැමිනෙනවනම් දකුණුපස ඉහළ කෙළවරේ [+] ලකුණ මත ක්ලික් කර Sign in with Gmail හරහා නොමිලේ එකවුන්ට් එකක් සාදා ගන්න. ඉන්පසු නැවත Submit Ad හෝ [+] ලකුණ ක්ලික් කර දැන්වීම් පලකරන්න.
Dr.Gimhani - Ayurveda Doctors
Dr.W.T.M Gimhani U. Perera
Doctor Dr.W.T.M Gimhani U. Perera is an Ayurveda Doctor in Battaramulla,Sri Lanka,Click below for more details.
dr.u jayasundara - Ayurveda Doctors
Dr.Udara Jayasundara
Dr.Udara Jayasundara is an Ayurveda Doctor in Wattala.Sri Lanka. Click below for more details.
dr.saman  - Ayurveda Doctors
Dr.Saman Opatha
Dr.Saman Opatha is a Ayurveda Doctor in Makumbura,Sri Lanka.Click below for more details.
Dr.Dhananjaya - Ayurveda Doctors
Dr.T.S Dhananjaya
Dr.T.S Dhananjaya is an Ayurveda Doctor in Piliyandala,Sri Lanka. Click below for more details
68467653 2303958612991643 380419620072325120 n - Ayurveda Doctors
Dr.Manoj Padmakumara
Dr.Manoj Padmakumarais an Ayurveda Doctor in Malabe,Sri Lanka.Click below for more details
WhatsApp Image 2019 12 08 at 12.47.41 PM - Ayurveda Doctors
Dr.M.K Nimesh Dilupa
Dr.M.K Nimesh Dilupa is an Ayurveda Doctor in Pannipitiya,Sri Lanka.Click below to see more
FB IMG 1570544672233 - Ayurveda Doctors
Dr.Lakshika Chandrasiri
Dr.Lakshika Chandrasiri is an Ayurveda doctor in Rajagiriya,Sri Lanka.Click Below for more Details.
IMG 178790bc7571f408cdbf49f8b4500844 V 1 - Ayurveda Doctors
Dr.Kaushalya Madhushani
Dr.Kaushalya Madhushani is an Ayurveda Doctor in Minuwangoda,Sri Lanka
IMG 20181231 110750 - Ayurveda Doctors
Dr.H.M.N.P Herath
Dr.H.M.N.P Herath is an Ayurveda Doctor in Welimada,Sri Lanka
79475763 10157444348352928 5744243841838350336 o - Ayurveda Doctors
Dr.Saranga Weerasinghe
Dr.Saranga Weerasinghe is an Ayurveda Doctor in Negombo,Sri Lanka.
71049033 2960031477359541 6991908395099881472 o - Ayurveda Doctors
Dr.A.P Kumara
Dr.A.P Kumara is an Ayurveda Doctor in Hokandara,Sri Lanka.Click below for more details.
16992212 1429280307104507 7386326036971424478 o - Ayurveda Doctors
Dr.Udara Gunawardana
Dr.Udara Gunawardana is an Ayurveda Doctor in Kekirawa,Sri Lanka.
20191209 072253 - Ayurveda Doctors
Dr.Surangi Gamage
Dr.Surangi Gamage is an Ayurveda Doctor in Maharagama,Sri Lanka.
WhatsApp Image 2019 12 08 at 5.39.38 PM - Ayurveda Doctors
Dr.Suresh Namal Kalidasa
Dr.Suresh Namal Kalidasa is an Ayurveda Doctor in Yakkala,Sri Lanka.
qrcode 1 - Ayurveda Doctors
Dr.P.D.L Wasana
Dr.P.D.L Wasana is an Ayurveda Doctor in Warakapola,Sri Lanka.
qrcode 2 - Ayurveda Doctors
Dr.Rukshani Upendra Thiranagamage
Dr.Rukshani Upendra Thiranagamage is an Ayurveda doctor in Hikkaduwa,Sri Lanka.
WhatsApp Image 2019 12 09 at 7.02.20 PM - Ayurveda Doctors
Dr.T Prasantha Gamage
Dr.T Prasantha Gamage is an Ayurveda Doctor (BAMS, MS(Surgery), (PhD- Scholar)-Consultant General Surgeon) in District Ayurveda Hospital,Galle,Sri Lanka.
1 scaled - Ayurveda Doctors
Dr.K.D. Manori
Dr.K.D. Manori is an Ayurveda Doctor in Galle,Sri Lanka.
qrcode 3 - Ayurveda Doctors
Dr.U.K. Ishan Prabhath Thakshila
Dr.U.K. Ishan Prabhath Thakshila is an Ayurveda Doctor in Galle,Sri Lanka.
qrcode 5 - Ayurveda Doctors
Dr.L.G.C. Sujeewa
Dr.L.G.C. Sujeewa is an Ayurveda Doctor in Galle,Sri Lanka.
qrcode 6 - Ayurveda Doctors
Dr.Iresha Weerasekara
Dr.Iresha Weerasekara is an Ayurveda Doctor Aluthgama,Sri Lanka.
qrcode 7 - Ayurveda Doctors
Dr.K.A Aruna Karunarathne
Dr.K.A Aruna Karunarathne is an Ayurveda Doctor in Thambuththegama,Sri Lanka.
FB IMG 1575884099001 1 - Ayurveda Doctors
Dr.H.Menik Madumali
Dr.H.Menik Madumali is an Ayurveda Doctor (General/සර්වාංග ) in Polonnaruwa,Sri Lanka. 🇱🇰 
Untitled - Ayurveda Doctors
Dr.H.A.K Sameera
Dr.H.A.K Sameera is an Ayurveda Doctor (General/සර්වාංග) in Kuliyapitiya,Sri Lanka.
qrcode 10 - Ayurveda Doctors
Dr.Sakunthala Dissanayake
Dr.Sakunthala Dissanayake is an Ayurveda Doctor (General/සර්වාංග) in Anuradhapura,Sri Lanka.
qrcode 9 - Ayurveda Doctors
Dr.S. Oshini Gayani Kalpana
Dr.S. Oshini Gayani Kalpana is an Ayurveda Doctor (General/සර්වාංග) in Galle,Sri Lanka.
image1 - Ayurveda Doctors
Dr.A.V.R Wijeweera
Dr.A.V.R Wijeweera is an Ayurveda Doctor (General/ සර්වාංග) in Ja-ela,Sri Lanka
WhatsApp Image 2019 12 17 at 5.39.46 PM - Ayurveda Doctors
Dr.B Pathum Akalanka Fernando
Dr.B Pathum Akalanka Fernando is an Ayurveda Doctor (General/සර්වාංග ) in Bentota,Sri Lanka.
48270783 10218038825987036 42361928160378880 n - Ayurveda Doctors
Dr.Manaram Perera
Dr.Manaram Perera is a Ayurveda Doctor in Moratuwa,Sri Lanka.
q scaled - Ayurveda Doctors
Dr.Gayani Thilini Kumari Hettiarachchi
Dr.Gayani Thilini Kumari Hettiarachchi is an Ayurveda Doctor (General/ සර්වාංග) in Bentota,Sri Lanka.
80558439 449935395898608 536311866171850752 n - Ayurveda Doctors
Dr.Nisal Jayawardana
Dr.Nisal Jayawardana is an Ayurveda Doctor in Kadawatha,Sri Lanka.
s ss - Ayurveda Doctors
Impressed with my Work?
Click the button below to know the ways you can support me. 🙂
%d bloggers like this: