03..උදෑසන දත් පිරිසිදු කිරීම (දන්ත ධාවන)

පිරිසිදුකම සැම විටම පුද්ගලයා නිරෝගීව තබයි..උදෑසන අවදි වීමෙන් පසු දත් මැදීම කිරීම පලමු පිරිසිදු වීමයි.මෙහිදී සම්පූර්ණ මුඛ කුහරයම ආවරණය වන පරිදි පිරිසිදු කිරීම කතා කරනවා.. දත් මදින්නේ කොහොමද? මේ සඳහා ආයුර්වේදයේ පවසන්නෙ දැහැටි කූරු යොදාගන්නා ලෙසයි.කටු රස තික්ත රස කශාය රස ප්‍රධාන රසයන් වන දැහැටි යොදාගැනීම ඉටා උචිත බව දක්වා ඇත.බෝඹුකොහොඹමූණමල්පුවක් මුල්කටුපිලකරඳමේ ආදී දැහැටි රාශියක්…

02. උදෑසන ජල පානය (ඌෂ පානය)

“මගේ පුරුද්දක් තිය්‍ර්නව් උදේ නැගිට්ට ගමන් වතුර ලොකු වීදුරුවක් බොනවා..මම නම් නැගිටින්නේ කිරි එක ඇඳට ගෙනත් දුන්නටපස්සෙ ඒක බීල…..” මේවගේ කතා ඔබ කොතෙකුත් අහලා ඇති..මීට වඩා වෙනස් තත්ව ගැනත් අහලා ඇති.සමහරින්ටාඋදෙන්ම වයින් වීදුරුවක් ඕනිමයි.සම්හරුන්ට උදෙන්ම වතුර බිවුවොත් වමනෙට එනව. අපි කියලා දෙන්නම් උදේට බොන්න වතුර සකස් කරගන්නා අන්දම. රෑට නිදාගන්න කලින් පිරිසිදු වතුර එකක් නටවන්න..හොඳට…

01. උදෑසන අවදි වීම…

“පාන්දර ම නින්දෙන් ඇහැරෙන් එක ඇඟට හොඳයි”මෙහෙම කියනවා ඇහිලා තියෙනවා ඇති ඔබටත්.. ඒක හරි.නමුත් පාන්දර කියන්නෙ කීයටද?ඒක ප්‍රශ්නයක් නේද..ආයුර්වේදයට අනුව නම් සාමාන්‍ය නිරෝගි පුද්ගලයා නින්දෙන් අවදි විය යුත්තේ “බ්‍රහ්ම මුහුර්තයේ” දීයි.. මොකක්ද මේ බ්‍රහ්ම මුහුර්තය කියන්නේ..සුර්‍ය උදාවට විනාඩි 96 කට පෙර සිට විනාඩි 48ක් මේ කාලය බල පැවැත්වෙනවා…උදාහරණයක් විදියට උදේ 06ට ඉර උදා වන දිනයක්…